Daab I Folkekirken
Syng dig gennem fasten

Syng dig gennem fasten

Syng dig gennem fasten

Familien er samlet, tante Karen har sat sig ved klaveret, og så skal der gang i stemmerne. Men hvad skal vi lige finde på? Der bladres og mumles, men ingen i familien kan komme i tanke om en salme, der har noget med fasten at gøre. Men rent faktisk er der mange salmer i den nye salmebog, der kan synges i fasten. Med studenterpræst Steen Andreassens hjælp giver vi her et bud på, hvilke salmer søndagskaffen kan afsluttes med. Find salmebogen frem og slå for eksempel op på:

Nr. 31:

”Til Himlene rækker din miskundhed, Gud” hedder denne salme med melodi af J.P.E. Hartmann og tekst af B.S. Ingemann. Melodien er fra 1852 og teksten fra 1845, og salmen handler om Guds storhed og omsorg for mennesket. I fjerde vers lyder det blandt andet
– Du kvæger i ørkenen den tørstende sjæl, du bjærger den bævende due. Hos dig er livets det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue.

Nr. 365:

”Guds kærlighed ej grænse ved”. Salmen har tekst af Ernst Frithiof Lönegren (1916) og Niels Møller (1948) og synges på Wittenbergs melodi fra 1533 til ”Hvad kan os komme til for nød”. I ”Guds kærlighed ej grænse ved” lyder det blandt andet i vers 2:
”Dem som gik vild i livets ørk, de arbejdstrætte gamle, dem, verden tykkes gold og mørk, du, Jesus, ville samle.”

Nr. 697:

”Herre, jeg vil gerne takke”. Salmen handler om Guds mange gaver, som tekstforfatteren ønsker at forvalte på bedste vis.
”Herre, led i dag min færden, så jeg ser min næstes nød. Tal til mig, så jeg kan standse for at hjælpe, som du bød.”
Liv Nordhaug har skrevet teksten i 1969, i 1989 blev den oversat til dansk. Salmen synges på melodien til ”Når mit øje, træt af møje” af Meiningen 1693 og Thomas Laub 1915.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *