Daab I Folkekirken
Korset gennem påskens poesi

Korset gennem påskens poesi

Siden de første salmer blev skrevet, har påsken haft en central rolle i de kristnes sangskat. I Den Danske Salmebog fra 2002 handler i alt 74 salmer om påsken. Folkekirken.dk bringer her forslag til salmer til glæde på de forskellige påskedage.

Palmesøndag

”Se hvor Jesus nu træder”, nr. 176 i salmebogen, skrevet af Thomas Kingo til netop denne dag. I denne salme møder vi manden, der rider ind i Jerusalem. I løbet af salmen bliver man faktisk selv en del af flokken, der står og tager imod Jesus på æslet.

Skærtorsdag

Kingos passionssalmer – fra nr. 180 til nr. 191 i salmebogen. En poetisk og musikalsk vandring fra skærtorsdag frem til langfredags kors. Salmerne bringer os tæt på de mest hudløse detaljer om Jesus, mens han bliver taget til fange og gennemgår den uretfærdige rettergang. I nr. 191 når vi til langfredag, hvor vi står under korset, hvor vi hører Jesu sidste ord. Noget kendetegnende ved Kingo er hans måde at gøre salmen levende på. Dramatikken får en fremtrædende betydning, og de bibelske personer træder frem og taler. På den måde, bliver man selv trukket med ind i salmen.

Langfredag

”Hil dig frelser og forsoner”, nr. 192 af Grundtvig. En salme med et meget markant billedsprog. Igennem sang og poesi bliver man tvunget ind i et personligt forhold til ham, der hænger på korset.
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig” af Hans Anker Jørgensen. En ny, meget stærk salme om, hvordan Jesus føler sig gudsforladet – ligesom mennesker til tider kan føle det.

Påskelørdag

”Der venter bag langfredags nat en påske-morgenrøde” af KL. Aastrup, nr. 216 i salmebogen. Denne salme beskriver selve vendepunktet for livet – at Gud selv har været i døden.
”I kvæld blev der banket på Helvedes port”, nr. 213. Grundtvigs gendigtning af en gammel engelsk salme. En salme, der fortæller om, hvordan Kristus selv stiger helt ned i Helvede og fører alle de hensovede ud.

Påskemorgen

”Som den gyldne sol frembryder”. Salmen har nr. 227 i salmebogen og er skrevet af Kingo i 1689.
Det er en opstandelsessalme, der handler om ham, der rejser det menneske, der på grund af elendighed, sygdom, usselhed, synd og død ikke kan rejse sig selv.

Anden påskedag

”Med thomaskravet står vi her” nr. 248 af Lisbeth Smedegaard Andersen. En helt ny salme om de dage, da den opstandne Jesus gik rundt på jorden.
”Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen”, nr 249 af Hans Anker Jørgensen fra år 2000. Den nyeste salme i hele salmebogen, hvor de bibelske begivenheder gennemsynges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *