Daab I Folkekirken
Det kan du bruge din sognepræst til

Det kan du bruge din sognepræst til

En præst er en fagperson. En der kan lytte, men også en person, som er åben for input udefra. Sabine Bech-Hansen, som er præsternes formand og også selv er præst, mener, at det er stikordene for nogle af de ting, man kan bruge sin præst til. Her er en række eksempler fra hende til inspiration.

En samtale om religion og tro

For den, som ikke er så velkendt med kirke og kristendom, kan præsten bruges til en samtale om religion og tro. Hvad er kristendommen? Hvad er kristendommens hovedpointer?
Samtalen kan også være en hjælp for tvivleren og den skuffede.

En samtale i krisesituation

Præsten kan man også tale med, hvis man er syg, har sygdom i familien, eller hvis man er midt i en svær skilsmisse. Mange mennesker oplever også åndelige kriser, f.eks. fordi de er faldet i kløerne på newage eller andre tag-selv religioner: Her kan præsten hjælpe med at genoprette det, der er gået galt.

Samtaler om dåb, konfirmation, vielse, begravelse

Hvis man lige har fået sit barn døbt, kan man snakke med præsten om, hvad det vil sige at være døbt – som en opfølgning til selve dåben. Det er også en samtale, man kan have med præsten inden dåben – som en forberedelse til selve handlingen. Eller en samtale om “findes der et liv efter brylluppet?” og “hvad-har-ægteskab-med-kristendom-at-gøre”. Eller en opfølgning på dødsfald: Børn, der har mistet, står tit helt alene med deres spørgsmål og sorg, skønt de er omringet af velmenende voksne.

Studiekredse og kirkehøjskole

Hvis der er et emne, som man er særlig interesseret i, kan man spørge sin præst, om ikke han eller hun vil starte en studiekreds om det. Det kan for eksempel være etiske spørgsmål, katekismen eller om at lære kirken at kende.
En studiekreds kan også være en måde at komme i dialog med sin præst. Nogle steder opretter man studiekredse om søndagens prædikentekst, hvor man blandt andet kan diskutere præstens prædiken sammen med præsten selv.
Især unge er interesseret i og vant til dialogformen.

Komme med forslag

En præst modtager gerne forslag til nye tiltag. Onsdagens frokostgudstjeneste i Århus Domkirke er for eksempel blevet til på den måde. Man kan i det hele taget drøfte ideer til forskellige slags arrangementer med sin præst og menighedsrådet i sognet.

Sabine Bech-Hansen har været præst i 16 år, siden 2001 ved Århus Domkirke. Hun blev i september 2006 formand for Præsteforeningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *