Korset gennem påskens poesi

Siden de første salmer blev skrevet, har påsken haft en central rolle i de kristnes sangskat. I Den Danske Salmebog fra 2002 handler i alt 74 salmer om påsken. Folkekirken.dk bringer her forslag til salmer til glæde på de forskellige påskedage. Palmesøndag ”Se hvor Jesus nu træder”, nr. 176 i salmebogen, skrevet af Thomas Kingo til netop denne dag. I […]

Guds ultimative kærlighedserklæring

Som bevis for sin store kærlighed til mennesket, ofrede Gud sin egen søn, Kun derved kunne forbindelsen mellem mennesket og Gud genoprettes, fortæller sognepræst ved Solvang Kirke Jesper Oehlenschläger. Korsfæstet, død og begravet, på tredjedag opstanden fra de døde… Sådan kender vi ordene fra trosbekendelsen, og sådan kender vi påsken. Men rent faktisk har påsken sine rødder langt tilbage fra […]

Faster en jøde?

Kristendommen er som bekendt ikke den eneste religion der findes i dagens Danmark. Imellem folkekirkens ydervægge bor der mange andre religioner, og her vil vi se på disses forhold til faste-fænomenet. De fem store verdensreligioner har alle noget at sige om fødevarer, hvad enten de skal spises eller ej. Men hvilken rolle spiller fasten i de forskellige traditioner, og hvilke […]