Da Gud ændrede verden

Guds søn døde på korset for din skyld. Så kort kan det siges, når påskens budskab skal ud. Men der kan siges meget mere end det. Folkekirken.dk bringer i påsketiden en omfattende artikelsamling om den tid, hvor Gud ændrede verden – og hvilken betydning, det har for os i dag. Læs blandt andet om skærtorsdag, langfredag og påskemorgen. Tre dage […]

For livets skyld

For livets skyld Grundtvigs kristendom er ikke en faste, men en opstandelseskristendom. Så kort kan det siges – i hvert fald ifølge valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen. Som lektor, forsker og præst har han beskæftiget sig meget med Grundtvig og har i dennes prædikener fundet mange ord om fasten. Ord, der viser, at Grundtvig beskæftigede sig en del med betydningen af […]

Hvad laver en præst, når det ikke er søndag?

En præst holder ikke fri mandag til lørdag. I løbet af en uge er der mængder af samtaler, møder og forberedelser. Torsten Ringgaard har sat sig tilrette ved bordet i køkkenet i præstegården i Hansted ved Horsens. Det er stadig mørkt udenfor. Ovre på den modsatte side af vejen kan man se to oplyste vinduer fra kirken. En lang dag […]

Syng dig gennem fasten

Syng dig gennem fasten Familien er samlet, tante Karen har sat sig ved klaveret, og så skal der gang i stemmerne. Men hvad skal vi lige finde på? Der bladres og mumles, men ingen i familien kan komme i tanke om en salme, der har noget med fasten at gøre. Men rent faktisk er der mange salmer i den nye […]

Plads til ånd, sjæl og legeme

Påskemåltid i kirken, procession påskenat og fakkeloptog i gaderne. Troen skal mærkes, leves og indleves, lyder det fra sogne- og indvandrerpræst Jesper Oehlenschläger, der her fortæller om, hvordan Solvang Kirke i København fejrer påske. Skærtorsdag aften byder Solvang Kirke i København på mad. Godt nok kun et enkelt, liturgisk måltid, men stadig med menigheden bænket om et bord i stedet […]

Korset gennem påskens poesi

Siden de første salmer blev skrevet, har påsken haft en central rolle i de kristnes sangskat. I Den Danske Salmebog fra 2002 handler i alt 74 salmer om påsken. Folkekirken.dk bringer her forslag til salmer til glæde på de forskellige påskedage. Palmesøndag ”Se hvor Jesus nu træder”, nr. 176 i salmebogen, skrevet af Thomas Kingo til netop denne dag. I […]

Guds ultimative kærlighedserklæring

Som bevis for sin store kærlighed til mennesket, ofrede Gud sin egen søn, Kun derved kunne forbindelsen mellem mennesket og Gud genoprettes, fortæller sognepræst ved Solvang Kirke Jesper Oehlenschläger. Korsfæstet, død og begravet, på tredjedag opstanden fra de døde… Sådan kender vi ordene fra trosbekendelsen, og sådan kender vi påsken. Men rent faktisk har påsken sine rødder langt tilbage fra […]

Faster en jøde?

Kristendommen er som bekendt ikke den eneste religion der findes i dagens Danmark. Imellem folkekirkens ydervægge bor der mange andre religioner, og her vil vi se på disses forhold til faste-fænomenet. De fem store verdensreligioner har alle noget at sige om fødevarer, hvad enten de skal spises eller ej. Men hvilken rolle spiller fasten i de forskellige traditioner, og hvilke […]

For også vort påskelam er slagtet, Kristus

Påsken er af mange kristne set som årets største fest. En fest, der skal markere, at Jesus overvandt døden en gang for alle. Og ingen fest uden god mad. Nedenunder bringer vi forslag til gode påskemåltider, hvor lammet, der symboliserer Jesus, selvfølgelig har en central rolle. Jødernes påskefest inkluderer også lammet, der her er et symbol på dengang, Gud udfriede […]

Forvandling i kjole og krave

En præsts opgaver er delt op i “skal” og “kan”, og har gennem tiderne været meget forskellige. Men hvis præsten og folkekirken skal overleve, er der også nogle opgaver, som præsten “bør” tage sig af. Det mener lektor Peter Lodberg. Af Stefan Vase Hvordan definerer man en præst? Vi ved nok alle, hvem han eller hun er. Eller rettere: Vi […]